» Závažnost mobbingu «

Závažnost mobbingu souvisí s jeho dlouhodobými a přetrvávajícími důsledky psychického, zdravotního, sociálního a ekonomického charakteru (Zapf, & Gross, 2001; Decoster, Camps, Stouten, Vandevyvere, & Tripp, 2013).

Výzkumy potvrzují, že oběti mobbingu projevují úzkost, depresi a příznaky posttraumatické stresové poruchy (Zapf, Knorz, & Kulla, 1996; Einarsen & Raknes, 1997; Mikkelsen & Einarsen, 2001; Cakirpaloglu, Cakirpaloglu, & Řehan, 2010; Cakirpaloglu, Šmahaj, Dobešová Cakirpaloglu, Řehan, & Cakirpaloglu, 2011). Rovněž byly zjištěny psychosomatické potíže (Mikkelsen & Einarsen, 2002), nevolnost a nechuť k práci, pracovní selhání a následná fluktuace (Cortina, Magley & Lim, 2002; Pearson, Andersson, & Porath, 2005). Mobbing negativně působí i na svědky šikany ve smyslu zvyšování obecné hladiny kortizolu (Hansen, Hogh, Persson, Karlson, Garde & Ørbæk, 2006), stresu (Mikkelsen & Einarsen, 2001) a vyvolávání řady psychických problémů (Vartia, 2001). Mobbing také ohrožuje produktivitu kolektivu a způsobuje značné organizační a ekonomické potíže (Yildirim, 2009).

Zdroje:

Cakirpaloglu, P., Cakirpaloglu, S. & Řehan, V. (2010). Mobbing in Czech Republic – A Pilot Survey. 9th Annual International Conference on Social Science. Honolulu, June 2-5.

Cakirpalolu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., & Lemrová, S. (2015, květen). Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Ústní příspěvek prezentovaný na konferenci Psychologie práce a organizace 2015, Kvalita pracovního života. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Řehan, V., & Cakirpaloglu, S. (2011). Mobbing in Czech Republic – Survey in Progress. 5th Annual International Conference on Psychology. Athens, 30-31 May & 1-2 June.

Cortina, L. M., Magley, V. J. & Lim, S. G. P. (2002). Individual differences in response to incivility in the workplace. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, August, Denver, CO.

Decoster, S., Camps, J., Stouten, J., Vandevyvere, L., & Tripp, T. M. (2013). Standing by Your Organization: The Impact of Organizational Identification and Abusive Supervision on Followers’ Perceived Cohesion and Tendency to Gossip. Journal Of Business Ethics, 118(3), 623-634. doi:10.1007/s10551-012-1612-z.

Einarsen, S., & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence And Victims, 12(3), 247-263.

Hansen, Å. M., Hogh, A., Persson, R., Karlson, B., Garde, A. H., & Ørbæk, P. (2006). Bullying at work, health outcomes, and physiological stress response. Journal Of Psychosomatic Research, 60(1), 63-72. doi:10.1016/j.jpsychores.2005.06.078.

Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: Prevalence and health correlates. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 10(4), 393-413. doi:10.1080/13594320143000816.

Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work. European Journal Of Work & Organizational Psychology, 11(1), 87-111. doi:10.1080/13594320143000861.

Pearson, C. M., Andersson, L. M., & Porath, C. L. (2000). Assessing and Attacking

Workplace Incivility. Organizational Dynamics, 29(2), 123.

Vartia, M. A. (2001). Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying. Scandinavian Journal Of Work, Environment & Health, 27(1), 63-69. doi:10.5271/sjweh.588.

Zapf, D., & Gross, C. (2001). Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 10(4), 497-522. doi:10.1080/13594320143000834.

Zapf, D., Knorz, C., & Kulla, M. (1996). On the Relationship between Mobbing Factors, and Job Content, Social Work Environment, and Health Outcomes. European Journal Of Work & Organizational Psychology, 5(2), 215.

Yıldırım, D. (2009). Bullying among nurses and its effects. International Nursing Review, 56(4), 504-511. doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00745.x


Newsletter

Nechcete zmeškat žádnou novinku? Přihlašte se k odběru newsletteru.

Partneři projektu