» Co je to mobbing? «

Tento pojem poprvé použil a systematicky popsal v roce 1984 prof. Heinz Leymann (1996, 168) jako „subtilní projev agrese na pracovišti, kdy zaměstnanec denně, v průběhu několik měsíců čelí nepřátelství ze strany jednoho nebo více jedinců, přičemž prožívá bezmocnost a strach, že bude vyloučen z kolektivu“.

Obsáhlejší vymezení šikany na pracovišti předkládají Einarsen, Hoel, Zapf, & Cooper (2011, 22), podle kterých jde o „obtěžování, urážení nebo sociální vyloučení někoho nebo negativní ovlivňování něčí práce. Danou aktivitu, vztah nebo proces lze považovat za (projev) mobbingu, pokud se takové chování vyskytuje pravidelně (např. jednou týdně) a opakovaně (např. v posledních 6 měsících). Během tohoto eskalujícího procesu oběť zaujímá méněcenný postoj a bývá terčem stálých negativních aktivit.“

Zdroje:

Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal Of Work & Organizational Psychology, 5(2), 165.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2011). The concept of bullying and harassment at work: The European tradition. In S Einarsen, H Hoel, D Zapf and CL Cooper (eds) Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, 2nd edn, 3–39. CRC Press, Boca Raton, FL. ISBN: 13:978-1-4398-0490-2.


Newsletter

Nechcete zmeškat žádnou novinku? Přihlašte se k odběru newsletteru.

Partneři projektu