» Aktuální výskyt mobbingu v ČR «

Výsledky souboru 1757 zaměstnanců z veřejného (státního) a soukromého sektoru poukazují na 16,3% prevalenci mobbingu ve vybraných krajích ČR, což odpovídá evropskému průměru (Cakirpaloglu, Šmahaj, Dobešová Cakirpaloglu, Lemrová, 2015, květen).

Odhady výskytu mobbingu jsou nejednoznačné, což závisí na použitém kritérii hodnocení jevu, pracovní pozicí hodnotitele apod. Obecně se hovoří o 1% až 4% výskytu mobbingu mezi zaměstnanci (Zapf & Gross, 2001), nicméně tento odhad se liší dle jednotlivých zemí. Dánsko uvádí mobbing v rozmezí 2 % až 4 % (Mikkelsen & Einarsen, 2001), Japonsko 15 % (Giorgi, Ando, Arenas, Shoss & Leon-Perez, 2013), Norsko 11 % až 18 % (Nielsen, Skogstad, Matthiesen, Glasø, Aasland, Notelaers, & Einarsen, 2009), Španělsko 18,9 % (Carretero & Luciano, 2013), Švédsko 3,5 % (Leymann, 1996). Použitím operacionálního kritéria (šikana zaměstnance alespoň jedenkrát týdně během 6 měsíců) byl v Dánsku zjištěn mobbing v rozmezí 2.7 % až 8 % (Mikkelsen et al., 2001), v ČR 8,3 % (Cakirpaloglu, Šmahaj, Dobešová Cakirpaloglu, Řehan, & Cakirpaloglu, 2011), zatímco u souboru akademických pracovníků na českých vysokých školách 7,9 % (Zábrodská & Květon, 2012). Nejnovější odhady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) za rok 2015 indikují, že Pobaltské, Skandinávské či země střední a západní Evropy přesahují 14% průměr evropské osmadvacítky ve výskytu mobbingu. Nejvyšší odhad výskytu mobbingu (nad 20 % zaměstnaných) platí pro Rakousko, ČR a Finsko, zatímco u jihoevropských zemí je tento odhad signifikantně nižší (mezi 6 % na Kypru až 12 % v Chorvatsku.

Zdroje:

Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Řehan, V., & Cakirpaloglu, S. (2011). Mobbing in Czech Republic – Survey in Progress. 5th Annual International Conference on Psychology. Athens, 30-31 May & 1-2 June.

Cakirpalolu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., & Lemrová, S. (2015, květen). Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Ústní příspěvek prezentovaný na konferenci Psychologie práce a organizace 2015, Kvalita pracovního života. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Carretero, N., & Luciano, J. V. (2013). Prevalence and incidence of workplace bullying among Spanish employees working with people with intellectual disability. Disability And Health Journal, 6(4), 405-409. doi:10.1016/j.dhjo.2013.04.002.

EUROFOUND (2015), Violence and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies Dublin. (cited from: http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies, 26. 5. 2015.

Giorgi, G., Ando, M., Arenas, A., Shoss, M. K., & Leon-Perez, J. M. (2013). Exploring personal and organizational determinants of workplace bullying and its prevalence in a Japanese sample. Psychology Of Violence, 3(2), 185-197. doi:10.1037/a0028049.

Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal Of Work & Organizational Psychology, 5(2), 165.

Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: Prevalence and health correlates. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 10(4), 393-413. doi:10.1080/13594320143000816.

Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: Prevalence and health correlates. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 10(4), 393-413. doi:10.1080/13594320143000816.

Nielsen, M. B., Skogstad, A., Matthiesen, S. B., Glasø, L., Aasland, M. S., Notelaers, G., & Einarsen, S. (2009). Prevalence of workplace bullying in Norway: Comparisons across time and estimation methods. European Journal Of Work & Organizational Psychology, 18(1), 81-101. doi:10.1080/13594320801969707.

Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. (Czech). Czech Sociological Review, 48(4), 641-668.

Zapf, D., & Gross, C. (2001). Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 10(4), 497-522. doi:10.1080/13594320143000834.


Newsletter

Nechcete zmeškat žádnou novinku? Přihlašte se k odběru newsletteru.

Partneři projektu