» O projektu «

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Realizační tým: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.; PhDr. Simona Dobešová-Cakirpaloglu, Ph.D.; Mgr. et. Mgr. Martin Zielina, Ph.D.

Stručná charakteristika projektu

Mobbing představuje závažný společenský problém v ekonomicky rozvinutých zemích. Výzkumy v jednotlivých zemích se shodují, že mobbing existuje téměř ve všech zkoumaných pracovních kolektivech a představuje závažný problém. Důvody k mobbingu jsou různé a zasahuje jak muže, tak ženy. Závažnost mobbingu spočívá především v jeho dlouhotrvajících a různorodých zdravotních, sociálních a pracovních důsledcích. Cílem navrhovaného výzkumu je popsat a psychologicky analyzovat výskyt, způsoby projevu a nejčastější psychické důsledky mobbingu u zaměstnanců v ČR. Plánuje se rozsáhlý výzkumný soubor oslovených zaměstnanců, tak aby vzhledem ke stanoveným cílům bylo dosaženo optimálního pokrytí relevantních sociodemografických charakteristik cílové populace. Výzkum bude proveden anonymně za použití dotazníkových metod NAQ, SUPOS a sociodemografického dotazníku.

Financováno z: GRANTOVÁ AGENTRUA ČR (GAČR)

Číslo projektu: 15-18469S

Délka projektu: 1/2015 – 12/2016


Newsletter

Nechcete zmeškat žádnou novinku? Přihlašte se k odběru newsletteru.

Partneři projektu